TONO

Ønsker du å bruke musikk i en offentlig sammenheng?

Når musikk fremføres offentlig skal de som skriver og eier musikken («opphavspersonene») ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres.
Dette har bakgrunn i «Lov om opphavsrett til åndsverk» av 12. mai 1961, sist endret ved lov av 23. juni 1995. Det eneste unntaket er om opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år.
TONO gir slik tillatelse på vegne av sine eiere – komponistene, tekstforfatterne og musikkforlagene, og med konsesjon fra Kulturdepartementet.
Tillatelsen dekker ikke bare norsk musikk. TONO gir også tillatelse til fremføring av musikk i Norge på vegne av utenlandske opphavspersoner som har forvaltningsavtale med tilsvarende selskaper i sine respektive land.

Ei revygruppe som lager tekst til annens musikk, plikter å melde dette til Tono slik at rettmessig eier av melodien får godtgjort dette.
Gå inn på http://www.tono.no/kunder/ovrig-musikkbruk/ Her finner dere en fane som heter revy. På denne siden ligger rapporteringsskjemaet som skal fylles ut og sendes Tono før oppsettinga starter. Om dere da har tenkt å bruke en melodi som det ikke er tillatelse til å bruke, får dere beskjed om dette.
Om dere har planer om å lage cd/dvd for salg, må det søkes om dette til NCB: http://www.ncb.dk/no/
Er det noe som er uklart, ta kontakt med Tono på tlf. 22 05 72 00