Hvordan søke penger?

Her finner du en oversikt over hvor du kan henvende deg for å søke om midler til din revygruppe.

Frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

Frifond skal gi barn og unge mulighet til å drive de aktivitetene de selv ønsker, uavhengig av økonomi og geografi. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk Teaterråd administrerer og forvalter støtteordningen på vegne av Kultur- og Kirkedepartementet.

Scenetekstfondet

Scenetekstfondet  gir støtte til teatergrupper som ønsker hjelp av profesjonell dramatiker til å skrive manus spesielt for dem.

Norsk teaterråds reisestøtteordning

Søk reisestøtte NÅ! 

Med ujevne mellomrom inviteres teatergrupper til å representere Norge på internasjonale festivaler og verksteder.

Gjensidigestiftelsen

Har du et spennende prosjekt innenfor trygghet og helse, men mangler finansiering? Søk om midler innen fristen og kanskje du får realisert ditt prosjekt.
Gjensidigestiftelsen er en unik stiftelse. Den er Norges største, og den kombinerer to viktige roller. Den ene rollen utøves i egenskap av å være en betydelig finansiell aktør og hovedaksjonær i Gjensidige Forsikring ASA. Den andre viderefører tradisjonen som en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på trygghet og helse.

Kulturmidlene

Kulturmidlene er en prosjektstøtteordning til større kulturprosjekt i regi av landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner

Norsk Kulturråd

Norsk kulturråd gir tilskudd for å fremme kunstnerisk  virksomhet.

SpareBank1 SMN-fondet (Midt-Norge)

Som sparebank kan vi sette av en betydelig del av overskuddet til næringsutvikling og allmennyttige formål. Det er dette som er SpareBank 1 SMN Fondet. Som selvstendig og lokalt forankret bank har vi et interessefelleskap med regionen. Det som gir nye muligheter for landsdelen, gir oss det samme. 

SØK Sparebank1 SMN – – –  I DAG!