Norsk Revyfaglig Senter og Høgskolen i Nord-Trøndelag har inngått et samarbeid om et revystudium, som vil gi 30 studiepoeng. Studiet er helgebasert med 7 samlinger, og har som mål å starte opp fra høsten 2012. Målgruppa er deg som liker å drive med revy !

VISJONEN FOR STUDIET ER Å FORNYE OG HEVE KVALITETEN PÅ NORSK REVY

Målet er å tilby et studium som gir verktøy og kunnskap om revyen som kunstform, dens særpreg og virkemiddel.

Studiet vil være praktisk produksjonsrettet, og vil ende opp med en revyforestilling som sluttprodukt.

Studiet gjennomføres som helgesamlinger, med arbeidsoppgaver mellom hver samling. Det tas sikte på å gjennomføre 7 helgesamlinger og en noe lengre avsluttende arbeidsperiode.

INNHOLD:
Hver helgesamling vil ha et hovedtema, som videreføres i eget arbeid. Dette legger grunnlaget for temaet for neste samling. Slik får studiet en progresjon som ender opp med en revyforestilling.

Tema for helgesamlinger

1. Hva er revy for meg? Undersøkelse av eget og andres ståsted.

2. Klargjøring til spill.

3. Karakterbygging gjennom observasjon.

4. Skrivearbeid i monolog og dialogform, basert på improvisasjon.

5. Andre virkemidler: skriving i bunden form , sang, musikalitet, kostyme, rekvisita mm

6. Tekstskriving og ferdigstilling av nummer. Stil, form, regi

7. Utprøving og justering av nummer i møte med publikum.

Avsluttende arbeidsperiode vil sammenfatte helgesamlingenes tema gjennom en forestilling, som vises under Norsk revyfestival på Høylandet 2013.

Endelig studieplan vil foreligge 1 mars 2012.

NB: Det tas forbehold om oppstart i forhold til antall studenter. Studieoppstart er avhengig av minimum 20 søkere

For nærmere informasjon om studiet, ta kontakt med Hanne Vilja Sagmo, Norsk Revyfaglig Senter: 74 32 10 50