Den nye revyvisa – en konkurranse for revyaktører   :-D


  • Vi ønsker å fornye revyvisa med nye samfunnsaktuelle tekster og ny originalskrevet musikk. Vi utlyser derfor en tekstkonkurranse blant revylag og andre ikke-profesjonelle tekstforfattere.
 
  • Norsk Revyfaglig Senter (NRS) og NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfatter) går sammen i dette prosjektet om å fornye revyvisa. Ideen er at revyaktører, gjennom revygruppene, utfordres til å skrive aktuelle tekster, og deltar i en tekstkonkurranse. En jury velger ut 15 gode tekster, som oversendes komponister, som tonesetter tekstene. De 15 utvalgte tekstene og melodiene, honoreres med 6500 kr. 
 
  • NB: 5 av de utvalgte tekstene kan også ha egenskrevet melodi
 
  • Den endelige vinneren kåres av publikum under Norsk Revyfestival- NM i revy på Høylandet 2013. Førstepremien er på kr 50.000 kr, som deles likt mellom forfatter og komponister.

     

  • Send oss din tekst innen 15.august
 

 

 

 

 

Her er konkurransereglene:

1. Alle revyamatører kan delta i konkurransen. Som amatør regnes alle som ikke har revy- eller eller tekstforfattervirksomhet som hovedinntekt. Konkurransen retter seg mot medlemmer av revylag, men dette er ikke et krav for deltagelse i konkurransen. Ved tvilstilfelle om tekstforfatter er å regne som profesjonell, avgjøres dette av prosjektledelsen.

2. Inntil 5 av de innsendte bidragene som velges ut, kan bestå av både tekst og melodi. De resterende tekstene fordeles til profesjonelle komponister tilknyttet NOPA.

3. Bidragene vurderes av en jury, som velger ut 15 bidrag til finalen. Prosjektledelsen forbeholder seg retten til å komme med kvalitative innspill. Som opphavsmann regnes uansett innsenderen av teksten og/eller melodien.

4. Komponister fremskaffes av prosjektledelsen gjennom NOPA, Norsk Forening for komponister og tekstforfattere. Prosjektledelsen tildeler tekstene til hver enkelt komponist.

5. Tekster sendes til [email protected] innen 15.august 2012.
Bidrag som er både melodi og tekst sendes inn som demo på CD, minnepinne eller mp3-fil.

6. Hvert innspilte bidrag kan ha en maksimum lengde på 3 minutter og 30 sekunder. Det er ikke krav om at bidragene skal ha en spesiell musikalsk sjanger, hovedtanken er å ha en god symbiose mellom tekst og melodi, og kvalitet i framføringen. Det er også viktig at temaet i teksten er holdbart over tid, ettersom endelig finale er sommeren 2013.

7. Når melodiene er klare, sørger tekstfinalistene for selve innspillingen av visene. De som sender inn både tekst og melodi, velger selv hvem som skal spille inn. Dersom man ikke ønsker å være utøver selv, kan man bruke eksterne utøvere. Innspillingene må ha en teknisk kvalitet som egner seg for avspilling på riksdekkende radio. Bidragsytere som får sitt verk i finalen, kan få utbetalt honorar på forskudd dersom dette trengs til innspillingsutgifter.

8. Alle 15 bidrag som kommer til finalen, honoreres med NOPAs sats kr 6500,- for tekst og 6500,- for melodi. I tillegg kan det tilkomme honorar for urfremføring i radio, og eventuelle andre royalties.

9. Ved avspilling av bidragene i radio sørger bidragsyterne for selv å anmelde verket til TONO. Prosjektledelsen kan være behjelpelig med dette. TONO-medlemskapet sikrer deltagernes opphavsrett og korrekte royaltyutbetalinger. “Forvaltningskontrakt med TONO sikrer deltagernes opphavsrett og korrekte royaltyutbetalinger.”

10. Innsendere som kommer til finalen oppfordres til også selv å markedsføre sitt bidrag, gjennom f.eks. youtube og sosiale medier.

11. Vinneren kåres ved lytteravstemninger i radio, med endelig finale på NM i Revy 2013. 1.premie er kr 50.000,- som deles likt mellom forfatter og komponist.

 

 

Send oss din tekst innen 15.august

Teksten sendes til :

Norsk Revyfaglig senter

Bygdatunet

7977 Høylandet

eller på epost til [email protected]