Bryllupsskikker, fiskemeder på Vegaøyene og den norske revytradisjonen er eksempler på immateriell kulturarv som du kan høre mer om på Kulturrådets konferanse i Trondheim.

Kulturrådet arrangerer konferanse om immateriell kulturarv i Trondheim 22. – 23. oktober 2012.

Synne Stavheim i Kulturrådet sier målet med konferansen er å nå bredt ut, til alle som har interesse for temaet.

– Immateriell kultur handler i stor grad om kunnskap, og mye av denne kunnskapen  kommer til å gå tapt dersom vi ikke viderefører, dokumenterer og tar vare på den.

Den norske revytradisjonen som kulturuttrykk blir tema når Hendrik Melsom, styremedlem i Norsk revyfestival og Norsk revyfaglig senter, skal holde sitt innlegg på konferansen.

Kulturrådet har fått nasjonalt ansvar for oppfølgingen av konvensjonen for immateriell kulturarv i Norge og overleverte i 2010 en rapport om temaet til Kulturdepartementet.

Her kan du lese rapporten Immateriell kulturarv i Norge