Utlysningstekst for

Grong Sparebanks Revytekststipend

Norsk Revyfaglig Senter og Grong Sparebank har gått sammen om å opprette et stipend for amatør revytekstforfattere.
Grong sparebanks revytekststipend, er opprettet for å utvikle tekstkompetansen blant amatør revyforfattere. Stipendet skal benyttes til kurs og kompetanseheving innen tekstskriving.

1. Revytekststipendiet er på kr. 25 000,-
2. Norsk Revyfaglig Senter og Grong Sparebank står bak stipendiet.
3. Stipendet kan søkes av revytekstforfattere i alle aldre.
4. Stipendet er spesielt rettet mot revy tekstforfattere som ønsker å utvikle seg innen produksjon av kort-tekster, med humor og satire som virkemiddel
5. Stipend- mottaker plikter å avlevere to tekster til NRS tekstbank. Forfatteren får honorar for utleie.
Stipend-mottaker skal delta og ha et innlegg under årets revyfaglige seminar i regi av NRS, om tekstskriving.
Stipend-mottaker skal også kunne holde et foredrag/fremføre egne tekster i banken, etter initiativ fra Grong Sparebank. Benken dekker reise og opphold.
Stipend-mottaker skal benytte stipendet til kurs i tekstskriving. Norsk Revyfaglig senter vil være behjelpelig med å sette mottaker i kontakt med tekstforfattere og aktuelle kurs.
Stipend-mottaker dekker selv kursavgift, reise og opphold.
6. Sekretariatet for stipendiet er lagt til Norsk Revyfaglig Senter.

7. Stipendet deles ut under Norsk Revyfestival 10.-14 juli 2013

-Utlysningen av stipendiet skjer i festivalår.

Søkeren må skrive kort om seg selv, og sin revyerfaring. I tillegg må søker begrunne hva man ønsker å bruke stipendet til, og legge ved 3 egne produserte tekster.
Søknad sendes på mail til: [email protected], eller på post til Norsk revyfaglig Senter, 7977 Høylandet.

Søknadsfrist 25 juni. NB NY FRIST!