Det er gledelig å fortelle at vi kan redusere studieavgiften fra 15.000,- til 10.400,- for hele studiet.
Dette pga at vi har fått tildelte midler til studiet.

Søknadsfrist: 15. august

Her kan du søke: Høgskolen i Nord- Trøndelag