anitaKulturdepartementet fordeler 6,8 millioner kroner til fellestiltak på amatørteaterfeltet.

– En stor anerkjennelse, sier daglig leder ved Norsk Revyfaglig Senter på Høylandet, Anita Østby (bildet).

Midlene fordeles mellom to av seks søkere:

  1. Felles søknad fra Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd tildeles 3,4 millioner kroner. De er invitert til å etablere en ubyråkratisk ordning for aktivitetsstøtte til amatørteater. Fordelingen skal ikke være begrenset av medlemskap eller organisasjonsform, men være åpent tilgjengelig og fange opp mangfoldet på feltet.
    Midlene kan delvis også benyttes til å støtte viktige prosjekter og tiltak for feltet.
  2. Felles søknad fra Hålogaland amatørteaterselskap, Vestlandske teatersenter, Buskerud Teater og Norsk Revyfaglig senter tildeles 3,4 millioner kroner til å utvikle og videreføre tiltak for kompetanseutvikling og fornyelse av feltet.

Kulturdepartementet forventer at tilskuddsmottakerne har dialog for å sikre at tiltakene samlet sett når hele feltet. Departementet vil komme tilbake til fordeling av fremtidige budsjettmidler til amatørteaterformål i budsjettproposisjonen for 2016.

– Jeg er glad for at flere aktører på amatørteaterfeltet nå har tatt tak i utfordringene på feltet, etablert nye konstellasjoner og tatt på seg ansvar for videre utvikling. Jeg setter stor pris på det omfattende frivillige arbeidet og den entusiasmen som legges inn i amatørteaterfeltet, og ønsker med dette å bidra til et fortsatt blomstrende og aktivt norsk amatørteaterliv i årene som kommer, sier kulturminister Thorhild Widvey.