Ønsker du å bruke musikk i en offentlig sammenheng?

Når musikk fremføres offentlig skal de som skriver og eier musikken (opphavspersonene) ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres.

Dette har bakgrunn i «Lov om opphavsrett til åndsverk» av 12. mai 1961, sist endret ved lov av 23. juni 1995. Det eneste unntaket er om opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år.

TONO gir slik tillatelse på vegne av sine eiere; komponistene, tekstforfatterne og musikkforlagene, med konsesjon fra Kulturdepartementet.

Tillatelsen dekker ikke bare norsk musikk. TONO gir også tillatelse til fremføring av musikk i Norge på vegne av utenlandske opphavspersoner som har forvaltningsavtale med tilsvarende selskaper i sine respektive land.

En revygruppe som lager tekst til en annens musikk, plikter å melde dette til TONO slik at rettmessig eier av melodien får godtgjort dette.

Klikk her for TONO folder

Hvordan rapportere?

Klikk her for å komme til TONO sine hjemmesider. Her finner dere en fane som heter revy. På denne siden ligger rapporteringsskjemaet som skal fylles ut og sendes TONO før oppsettinga starter. Om dere da har tenkt å bruke en melodi som det ikke er tillatelse til å bruke, får dere beskjed om dette.

Om dere har planer om å lage CD/DVD for salg, må det søkes om dette til NCB. Klikk her for å søke.

Er det noe som er uklart, ta kontakt med TONO på tlf. 22 05 72 00.