Fylkesrevyfestivalen i Lakselv arrangeres 12.-14. oktober 2018.

BLØGG har igjen gleden av å invitere til årets revybegivenhet, nemlig Fylkesrevyfestivalen i Finnmark i tiden 12.-14. oktober 2018 i Lakselv.

Festivalen arrangeres for 27. gang og formålet er å fremme revyarbeidet i fylket og å stimulere til økt interesse for revy.

Premieringen i år vil være inndelt i tre klasser. Disse er beste vise/sangnummer, beste sketsj og beste monolog. Alle innslag i hver klasse blir premiert. Det blir også utdelt en egen publikumspris.

Hvert lag kan melde på 3 nummer og det må fylles ut ett skjema for hvert revynummer! Påmeldingsfrist er 31. august 2018.

Klikk her for påmeldingsskjema.

En egen jury vil forhåndsbedømme alle påmeldte nummer. Ditt lag får melding om hvilke nummer som blir med innen 30. september 2018. Kun lag som har betalt påmeldingsavgift innen fristen vil bli tatt med.

Fyll ut påmeldingsskjemaet nøyaktig og med fullstendige opplysninger. Ufullstendige påmeldinger vil ikke bli tatt med. Med hvert nummer skal video av nummeret lastes opp på festivalens nettside. Revynummerets tekst skal også lastes opp på samme side som video. Gi både video og tekst samme navn.

Det er påmeldingsavgift på kr. 1 000,- per lag. Avgiften betales til konto 4750.57.94180 senest 15.september.

Spørsmål?

Ring festivaltelefonen 957 63 278 hver dag etter kl. 18 eller festivalleder på 404 83 770.

Gå til festivalens hjemmeside