Fylkesrevyfestivalen i Lakselv arrangeres 12.-14. oktober 2018.

Festivalen i 2017 ble avlyst, men i 2018 er det nye muligheter. Informasjon kommer.

Gå til festivalens hjemmeside