Fylkesrevyfestivalen i Lakselv arrangeres 9.-11. oktober 2020.

Avlyst på grunn av korona.

BLØGG har igjen gleden av å invitere til årets revybegivenhet, nemlig Fylkesrevyfestivalen i Lakselv.

Festivalens formål er å fremme revyarbeidet i fylket og å stimulere til økt interesse for revy.

Premieringen i år vil være inndelt i tre klasser. Disse er beste vise/sangnummer, beste sketsj og beste monolog. Alle innslag i hver klasse blir premiert. Det blir også utdelt en egen publikumspris.

Hvert lag kan melde på 3 nummer og det må fylles ut ett skjema for hvert revynummer. 

Klikk her for påmeldingsskjema. 

En egen jury vil forhåndsbedømme alle påmeldte nummer.

Fyll ut påmeldingsskjemaet nøyaktig og med fullstendige opplysninger.  Ufullstendige påmeldinger vil ikke bli tatt med. Med hvert nummer skal  video av nummeret lastes opp på vår nettside. Revynummerets tekst skal også lastes opp på samme side som video. Gi både video og tekst samme navn.

Det er påmeldingsavgift på kr. 1 000,-  per lag. Avgiften betales til konto 4750.57.94180 senest 15.september.

Spørsmål?

Ring festivaltelefonen 957 63 278 hver dag etter kl. 18 eller produksjonsleder på 404 83 770. Festivaltelefonen vil være betjent fra 1. august.

E-post: bloggrevy(at)gmail.com eller produksjonsleder: la8ux(at)online.no

Gå til festivalens hjemmeside