Takk for innsatsen i 2017. Håper vi flires på de regionale revyfestivalene i 2018!