RESENS – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige er et treårig samarbeid mellom universiteter, kommuner og private aktører i Norge og Sverige.

I en stadig mer globalisert verden er det viktig å skape rom for vekst og støttestrukturer som legger til rette for mennerskers og bedrifters utvikling i lokalsamfunnene. Prosjektet skal stimulere til entreprenørskap og omstilling tynt befolkede områder. Partnerne i prosjektet skal skape grenseoverskridende forståelse for hvordan regional fornyelse kan fremmes gjennom samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon.

Målet er å skape grenseoverskridende læring om mekanismene bak regional fornyelse og bidra til utvikling av samfunnsentreprenørskap i Trøndelag, Jämtland og Västernorrland.

Samfunnsentreprenørskap knytter sammen økonomiske, humanistiske og sosiale verdier, hvilket kan oppfattes å være utfordrende for samfunnets etablerte tankemønstre og organisasjonsstrukturer. Derfor er nøkkelen til regional verdiskaping nye samarbeidsmønstre mellom flere parter, fra offentlige institusjoner til bedrifter og enkeltpersoner.

Resultatet av nye samarbeidsmønstre forventes å føre til innovasjoner som kan ta form av et nytt produkt, strategi, idé eller organisasjon som oppfyller sosiale behov av ulike slag. Samfunnsentreprenørskap skaper således nye relasjoner og samarbeid som drives av sosiale mål som både påvirker og forandrer samfunnet.

Tiltak som Høylandet Kommune og Norsk Revy arbeider med er:

  • Ladestasjon for Ildsjeler, et nasjonalt kompetansesenter på Høylandet. I 2017 fikk vi midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til å konkretisere prosjektet og lage en finansieringsplan. Bjørn Bratt fra Steinkjer (Leif Eriksen Nyskaping AS) er prosjektleder og Tom Åge Myhren fra Ringsaker er prosjektmedarbeider. Prosjektet avsluttes i 2018.
  • Kompetansehevingsprogram for ledere «Hvordan lede frivillige» der gjengsjefer i Norsk Revyfestival er med som et prøveprosjekt. Prosjektet ble avsluttet i 2017.
  • Høylandet Kreative Kulturhus – forprosjekt: Kan vi bygge kontorlokaler på samfunnshuset og se på mulighetene for en større bruk av huset som gagner alle? I 2016 fikk vi støtte fra Indre Namdal Regionråd til dette prosjektet og leide inn Arkitektbyrået PIR2 fra Trondheim, som lagde en spennende skisse. Denne ble sendt inn til KUD sammen med budsjett og søknad om midler for 2018. Søknaden ble avslått i nasjonalt statsbudsjett i oktober 2017 og prosjektet følgelig lagt på is.
  • Innovasjonssystem for kultur i Høylandet Kommune: vi har sammen med kommunen hatt tre samarbeidsmøter med frivillige for å finne nye løsninger på hvordan arbeide frivillig og samtidig ha fyrtårnet Norsk Revyfestival som en innovasjon i bygda. Vi har i løpet av 2017 ikke kommet opp med nye løsninger og 2018 blir derfor et viktig år i så måte.

Les mer om prosjektet på Interregs hjemmeside.