RESENS – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige er et treårig samarbeid mellom universiteter, kommuner og private aktører i Norge og Sverige.

I en stadig mer globalisert verden er det viktig å skape rom for vekst og støttestrukturer som legger til rette for mennerskers og bedrifters utvikling i lokalsamfunnene. Prosjektet skal stimulere til entreprenørskap og omstilling tynt befolkede områder. Partnerne i prosjektet skal skape grenseoverskridende forståelse for hvordan regional fornyelse kan fremmes gjennom samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon.

Målet er å skape grenseoverskridende læring om mekanismene bak regional fornyelse og bidra til utvikling av samfunnsentreprenørskap i Trøndelag, Jämtland og Västernorrland.

Samfunnsentreprenørskap knytter sammen økonomiske, humanistiske og sosiale verdier, hvilket kan oppfattes å være utfordrende for samfunnets etablerte tankemønstre og organisasjonsstrukturer. Derfor er nøkkelen til regional verdiskaping nye samarbeidsmønstre mellom flere parter, fra offentlige institusjoner til bedrifter og enkeltpersoner.

Resultatet av nye samarbeidsmønstre forventes å føre til innovasjoner som kan ta form av et nytt produkt, strategi, idé eller organisasjon som oppfyller sosiale behov av ulike slag. Samfunnsentreprenørskap skaper således nye relasjoner og samarbeid som drives av sosiale mål som både påvirker og forandrer samfunnet.

Tiltak som Høylandet Kommune og Norsk Revy arbeider med er:

  • Ladestasjon for Ildsjeler, et nasjonalt kompetansesenter på Høylandet. I 2017 fikk vi midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til å konkretisere prosjektet og lage en finansieringsplan. Bjørn Bratt fra Steinkjer (Leif Eriksen Nyskaping AS) er prosjektleder og Tom Åge Myhren fra Ringsaker er prosjektmedarbeider. Prosjektet avsluttes i 2018.
  • Kompetansehevingsprogram for ledere «Hvordan lede frivillige» der gjengsjefer i Norsk Revyfestival er med som et prøveprosjekt. Prosjektet ble avsluttet i 2017.
  • Høylandet Kreative Kulturhus – forprosjekt: Kan vi bygge kontorlokaler på samfunnshuset og se på mulighetene for en større bruk av huset som gagner alle? I 2016 fikk vi støtte fra Indre Namdal Regionråd til dette prosjektet og leide inn Arkitektbyrået PIR2 fra Trondheim, som lagde en spennende skisse. Denne ble sendt inn til KUD sammen med budsjett og søknad om midler for 2018. Søknaden ble avslått i nasjonalt statsbudsjett i oktober 2017 og prosjektet følgelig lagt på is.
  • Innovasjonssystem for kultur i Høylandet Kommune: vi har sammen med kommunen hatt tre samarbeidsmøter med frivillige for å finne nye løsninger på hvordan arbeide frivillig og samtidig ha fyrtårnet Norsk Revyfestival som en innovasjon i bygda. Vi har i løpet av 2017 ikke kommet opp med nye løsninger og 2018 blir derfor et viktig år i så måte.

Les mer om prosjektet på Interregs hjemmeside.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.