SceneFolk er en forening som skaper faglige møteplasser for aktører som arbeider med frivillig scenekunst i Norge.

Foreningen er et partnerskap bestående av Vestlandske Teatersenter (Bergen), Buskerud Teater (Drammen) og Norsk Revyfaglig Senter (Høylandet). Samarbeidet ble formalisert i januar 2015, og har som felles formål å fremme faglig utvikling for aktører innen fri scenekunst.

SceneFolk består av profesjonelle aktører som ønkser å utvikle deg som driver med frivillig scenekunst, enten om du er amatør, profesjonell, semi-profesjonell eller et sted midt i mellom.

Vår definisjon av det frivillige scenekunstfeltet er:

 • Amatørene som gjør en frivillig innsats med å skape forestillinger for sitt publikum
 • Organisasjoner med ansatte som tilbyr tjenester til og samarbeider med amatørene
 • Frilansere som arbeider og samarbeider med amatører
 • Kunstinstitusjoner som gir tilbud til eller samarbeider med amatører og deres organisasjoner
Hva gjør vi?

Vi har ett hovedmål, og det er å fornye og utvikle amatørteaterfeltet. Vår oppgave å skape møteplasser for aktører som jobber med frivillig scenekunst i Norge, i tillegg til at vi realiserer prosjekter som gir faglig utvikling på feltet.

Scenefolk.no

Et av de største prosjektene i SceneFolk er den digitale verktøykassen scenefolk.no.

Det er et konstant behov for faglig påfyll i amatørteaterfeltet. Dessverre er det ikke alle som har ressurser til å utvikle seg og laget sitt. Det er dyrt å reise på kurs, og det kan være ulik motivasjon blant medlemmene i lag og foreninger til å prioritere kompetansehevingstiltak. Målet med scenefolk.no er å være en døgnåpen digital verktøykasse for revy, dans og teater, som er tilgjengelig for alle – uansett bosted og økonomi.

Med digital verktøykasse menes et nettsted som tilbyr tips og råd til faglig utvikling, og som veileder amatørene i et noe uoversiktlig felt. Her finner man en oversikt over relevante foreninger og organisasjoner, en liste over tilskuddsordninger og maler til alt fra pressemeldinger til prøveplaner. I tillegg har nettsiden en spørsmål/svar-funksjon hvor man kan komme i kontakt med fagpersonell innad i SceneFolk. Vi ønsker at det skal være litt lettere å navigere seg fram i amatørteaterfeltet med hjelp av denne siden.

Brorparten av innholdet på scenefolk.no består av fagartikler. Dette er tekster som på en lettfattelig måte gir leseren innsikt i amatørteaterfeltet. Artikkelforfatterne er profesjonelle aktører som skriver om det de kan best, det være seg regi, scenografi eller tekstarbeid.

Gå til scenefolk.no

NO Fringe Festival

SceneFolk har som målsetting å tenke grenseprengende tiltak. Rent bokstavelig betyr det at vi også tenker internasjonalt på vegne av amatørteaterfeltet.

Derfor etablerte vi i 2017 Norges første Fringe-festival, Norway Fringe Festial, og arrangerte en pilotfestival i semptember samme år. Fringe-konseptet byr på tverrfaglig scenekunst og viser forestillinger som blander sjangre og bryter skillelinjer mellom profesjonell og amatør. Det er et festivalnettverk, spredt utover hele verden, som har kvalitet, utvikling og spilleglede i fokus.

Det tar tid å etablere konseptet, men at dette over noen år kan bli en viktig og synlig premissleverandør for hva som skjer i amatørteaterfeltet, og i skjæringspunktet amatør/profesjonell i Norge, er vi sikker på. Vi mener også det er svært positivt at vi samarbeidet tett med Stockholm Fringe i 2017, og at den norske Fringe-festivalen er en del av det nordiske samarbeidet Nordic Fringe Network.

Det at festivalen ikke bare løfter amatørteaterfeltet opp og frem, men også inspirerer til å delta internasjonalt, er noe helt nytt for feltet her til lands.

Les mer om NO Fringe Festival her.

Norsk Revy i SceneFolk

Det at Norsk Revy er en del av foreningen gjør at vi har et mye sterkere samarbeid med andre institusjoner i landet, noe som gjør at vi klarer å spre vår kompetanse og kunnskap til et mye større felt. Gjennom SceneFolk har vi fått et større nettverk, innen både revy og amatørteater, over hele landet.

Prosjekter vi har bidratt til i foreningen:

 • Norway FRINGE Festival – prosjektleder fra NRS
 • Videreutvikling av Instruktørkatalogen – NRS har hatt hovedansvaret
 • 50% stilling til kommunikasjon informasjon, i tillegg til drift av scenefolk.no
 • Styreleder og økonomiansvar i foreningen
 • Arbeidsgruppe for utvikling av DRAMAS, i samarbeid med Teateralliansen
 • Revyforum (Tromsø og Trondheim) – medarrangør
 • Revyteksten og melodien (Bergen) – medarrangør
 • Tekstutvikling (Kongsvinger)
 • Arrangørforum for spel og regionale festivaler – medarrangør.