Anne Berit Sivertsen og Tomas Woldseth i Lånkerevyen. Foto: NRS/Marte Fløan Beisvåg.