9. mai gikk høringsfristen ut for rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Norsk Revyfaglig Senter ønsker å informere om vårt standpunkt i saken.

Vi skriver i høringssvaret at vi frykter en uheldig fragmentering av kulturfeltet dersom viktige nasjonale oppgaver overlates til fylkeskommunene.

Revyen og dens aktører trenger utvikling også etter regionreformen. Derfor ønsker Norsk Revyfaglig Senter å fortsatt være et nasjonalt kompetansesenter for revy.

Om målet er kulturell kvalitet over hele landet, mener vi det trengs en statlig styring. Man kan ikke være prisgitt den enkelte regions prioriteringer dersom man ønsker å sikre utvikling på et felt.

Derfor mener Norsk Revyfaglig Senter at ekspertutvalget må anerkjenne behovet for nasjonale kulturoppgaver. Det betyr ikke at vi er imot regionalisering. Det vi er imot, er at viktige kulturelle oppgaver smuldres opp og spres kun for spredningens skyld.

Les hele høringssvaret under.


Norsk Revyfaglig Senter har gjennomgått rapporten Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen fra ekspertutvalget februar 2018.

Utvalget er tydelige på at tilskuddsmottakere som ikke har et klart definert nasjonalt oppdrag bør overføres til fylkeskommunen. Det utvalget derimot ikke er like tydelige på, er en klar definisjon på hva et «klart definert nasjonalt oppdrag» innebærer.

Definisjonen er en forutsetning for å kunne iverksette forslagene, men slik det presenteres i rapporten, ser det ut til at et kriterium for et klart, nasjonalt oppdrag er å ligge i Oslo. Her mener vi alle involverte er tjent med et mer nyansert bilde på hva som er en god nasjonal kulturpolitikk.

Norsk Revyfaglig Senter mener det finnes kulturvirksomhet av nasjonal betydning også utenfor hovedstaden. Dette gjelder både profesjonell kulturvirksomhet og organisasjoner som Norsk Revyfaglig Senter, som ivaretar amatøraktører.

Nasjonalt sjangeransvar

Vi snakker på vegne av rundt tusen mer eller mindre aktive norske revygrupper. Selv om vi holder til i Trøndelag er vi like mye et fagsenter for revymiljøet på Fitjar som i Finnmark. Vi samarbeider med regionale aktører over hele landet for å sikre mangfoldig revyvirksomhet, og vi arrangerer NM i revy – som er et viktig samlingspunkt, både faglig og sosialt. Vi tar også vare på vår felles revyhistorie i Norsk Revyhistorisk Arkiv.

Revy er en stor og viktig del av den norske kulturfloraen, og Norsk Revyfaglig Senter har et nasjonalt ansvar for sjangeren. For å sikre kontinuitet og faglig utvikling på et felt er man avhengig av at noen tar dette ansvaret, at noen samler trådene og dytter både publikum og aktørene i riktig retning. I det norske revymiljøet er Norsk Revyfaglig Senter en pådriver for dette arbeidet, og vi mener selv at det er et klart nasjonalt oppdrag, men mener ekspertutvalget det?

«Norsk Revyfaglig Senter er en organisasjon som ser ut til å ha en landsomfattende rolle i den forstand at revygrupper over hele landet deltar i aktiviteter den organiserer og gjør bruk av dens tjenester», skriver Arne Holm og Malin Økern Walday i NIBR-rapporten Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet fra 2017. Revyen og dens utøvere trenger utvikling også etter regionreformen. Derfor ønsker Norsk Revyfaglig Senter å fortsatt være et nasjonalt kompetansesenter for revy.

Frykter fragmentering

Selv om vi ikke trenger å diskutere Norsk Revyfaglig Senters framtidige eksistens i dette høringssvaret, mener vi det er på sin plass å diskutere hvem som skal ha ansvaret for norsk kulturpolitikk. Om viktige kulturinstitusjoner løsrives fra statlig styring og overlates til fylkeskommunen frykter vi en fragmentering som ikke tjener til noe godt på feltet.

Et allerede utsatt kulturfelt kan ikke utsettes for regionale politiske prioriteringer. Om målet er å sikre kulturell kvalitet over hele landet, mener vi det trengs en statlig styring. Man kan ikke være prisgitt den enkelte regions prioriteringer dersom man ønsker å sikre utvikling på et felt.

Det finnes selvfølgelig kulturinstitusjoner med et klart regionalt nedslagsfelt som helt fint kan flyttes til regionalt nivå. Dessuten kan vi godt forstå behovet for å gi fylkeskommunen flere arbeidsoppgaver. Men om man ikke har en statlig regulering, blir det da bedre kultur av det?

Norsk Revyfaglig Senter mener ekspertutvalget må anerkjenne behovet for nasjonale kulturoppgaver. Det betyr ikke at vi er imot regionalisering, men på enkelte områder må noen ha det nasjonale ansvaret. Det vi er imot, er at viktige kulturelle oppgaver smuldres opp og spres kun for spredningens skyld.

 

Hanne Vilja Sagmo

Daglig leder

Norsk Revyfaglig Senter

 

Marte Fløan Beisvåg

Kommunikasjonsansvarlig

Norsk Revyfaglig Senter