Sanderevyen under Norsk Revyfestival 2017. Foto: NRF/Tor Ivar Viken.