Skirevyen med “Bakvendtland”, som vant Beste tekst i NM i revy 2017. Tekstforfatteren Andreas Gregersen er med i prosjektet “Humor og ung, psykisk helse”, som har fått støtte av Kavlifondet. Foto: NRF/Tor Ivar Viken.

Norsk Revyfaglig Senter har fått 100 000 kroner i støtte fra Kavlifondet til en ny ungdomssatsing. Målet er å gi ungdom bedre psykisk helse ved å invitere dem opp på revyscenen.

– Vi ønsker å få ungdom opp på scenen og å vise fram deres utfordringer, sier fagansvarlig i Norsk Revy, Ole Christian Øen.

Revy er sosialt og allerede et godt tiltak til bedre psykisk helse, men Øen mener at det er vel så viktig å lære å le litt av seg selv.

– Vi tror humor kan brukes til å få vanskelige ting på avstand, sier han.

Langsiktig satsing

Prosjektet tar sikte på å utforske en metode hvor ungdom bruker seg selv i utviklingen av humor. Ti unge revyaktører fra forskjellige deler av landet skal inviteres til en samling hvor Norsk Revyfaglig Senter ønsker å teste ut denne metoden. Hele prosessen skal dokumenteres slik at også andre revygrupper kan ta den i bruk.

Dette er starten på en langsiktig satsing for Norsk Revy. Resultatet fra samlingen og samtaler med ungdommene skal gi kompetansesenteret på Høylandet i Trøndelag innsikt i tematikken og legge grunnlaget for det videre arbeidet med ungdom, psykisk helse og revy.

For å gjennomføre prosjektet henter de krefter utenfra. Andreas Gregersen skal lede den faglige delen av prosjektet.

– Andreas er et av de største revytalentene her til lands. Han skriver, regisserer og spiller, og er genuint opptatt av utvikling og nyskaping på humorfeltet. I tillegg har han vært instruktør for flere skolerevyer og kan å jobbe med ungdom, sier Øen.

Humor om hvem ungdommen er

Metoden prosjektet tar utgangspunkt i lærte Gregersen da han selv var student. Som instruktør i flere sceneproduksjoner har han tilpasset den til å bli et godt verktøy for utvikling av humor. Kjernen i metoden er å skape forestillinger på gulvet sammen med aktørene, med ungdommene selv som utgangspunkt.

– «Den nye åpenheten» har allerede blitt et begrep, men er det noe gøy? Jeg mener det, og ungdom både kan og vil tulle med det som opptar dem, sier Gregersen om å lage humor av ungdommens utfordringer.

Han mener det er bare er fantasien som setter grenser, og måten han jobber med aktørene på gjør at de får et unikt produkt laget av, for og om ungdommene selv.

– Det blir humor om hvem de er, hva de bekymrer seg for, hvor det gjør vondt, hvor det gjør godt, og hvor det gjør sånn akkurat passe, sier han.

Gå til Kavlifondet