Revygruppa To halve og en hel med med nummeret “Midtveis i livet”. Her fra finalen i NM i revy 2019 på Norsk Revyfestival. Foto: NRF/Tor Ivar Viken.

Det finnes flere støtteordninger for deg som driver med revy. Ta deg tid til å søke og få kroner i revykassa. 

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Frist: 1. september

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2019 fordele 1,6 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

NB! Alle mottakere må være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen. Ta høyde for saksbehandlingstid. Registrering bør derfor gjøres i god tid før søknadsfristen om momskompensasjon.

Gå til Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside

Musikkutstyrsordningen

Frist: 2. september

Musikkutstyrsordningen er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler, og gir støtte på tvers av sjangre og kulturuttrykk. Dette gjelder også revylag.

Gå til Musikkutstyrsordningens hjemmeside

Kulturrådet

Frist: 3. september

Ny støtteordning fra Kulturrådet for amatørteateraktivitet i grupper. Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteater blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet.

Gå til Kulturrådets hjemmeside

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe. Send en e-post til [email protected] eller ring oss på tlf. 74 32 10 50.