Sanderevyen vant prisen for beste musikalske innslag i NM i revy 2019. Se det og flere andre nummer på Humorportalen.no. Foto: Tor Ivar Viken.