De som leste Trønder-Avisa tirsdag, kan få et inntrykk av at Norsk Revy er på vei bort fra revybygda Høylandet. Det er vi ikke. Derimot er pengene som finansierer oss på flyttefot mellom stat og fylke, som følge av regionreformen.

De nye regionene skal få flere oppgaver, og mange kulturinstitusjoner som nå får støtte av Kulturdepartementet skal flyttes over til fylkene. Ingenting er avklart ennå, men Norsk Revy er mest sannsynlig en av dem. 

Vi er et nasjonalt kompetansesenter som jobber for at det skal spilles revy over hele landet. Vi er nok mest kjent for å arrangere NM i revy på Norsk Revyfestival, men vi bistår også ni regionale revyfestivaler rundt omkring i Norge. Gjennom dem sørger vi for at revy er på agendaen i flere av landets regioner, ikke bare i Trøndelag. I tillegg samarbeider vi med teaterorganisasjoner fra nord til sør for å sikre revyfaglig utvikling for alle landets revygrupper. Vi er den eneste aktøren i Norge som har som oppgave å spre og styrke den flotte revytradisjonen, og vi bevarer den også for ettertiden, gjennom norsk revyhistorisk arkiv.

Det er disse oppgavene vi har fått statsstøtte til, og som vi håper vil bli finansiert og prioritert ved en eventuell overflytting til fylket.

Kulturdepartementet og fylkene er nå i forhandlinger om oppgaver og ansvar, og ikke minst hvem som skal betale for disse oppgavene. Vi, og mange andre kulturinstitusjoner, mener en nasjonal kulturpolitikk krever en delt finansiering mellom stat, fylke og kommune.

Vi frykter ikke Trøndelag fylkeskommune som framtidig eier, som vi vet ønsker å ta et nasjonalt ansvar i kulturpolitikken. Men, vi er urolig for at vi ved en overføring ikke får fullgod finansiering for å utføre oppdraget vårt, som strekker seg langt utover fylkesgrensene.  

Vi oppfordrer Trøndelag fylkeskommune til å være tydelige i sine forhandlinger med Kulturdepartementet, på at nasjonale oppgaver krever tilstrekkelig statlig finansiering. På den måten sikrer vi en fortsatt sterk revytradisjon, også etter at pengesekken har flyttet. 

Hanne Vilja Sagmo

Daglig leder i Norsk Revy

Daglig leder i Norsk Revy, Hanne Vilja Sagmo. Foto: Norsk Revy/Marte Fløan Beisvåg.