Statistikken for antall registrerte revypremierer i 2019 er klar. Den viser at det forsatt er Trøndelag som er revyfylke nummer én. 

En av Norsk Revys viktigste oppgaver er å overvåke norsk revyaktivitet. Ved hjelp av medieovervåkingstjenesten Retriever registrerer vi all omtale av revypremierer i deres redaksjonelle kilder, og kan derfor føre statistikk over hvor det spilles mest revy. 

Mest i Trøndelag

I 2019 ble det registrert totalt 370 premierer. Det er en øking fra 2018, hvor det ble registrert 285 premierer. 

Ifølge Retriever spilles det klart mest revy i Trøndelag, med Akershus som nummer to og Hordaland på en tredjeplass.

Størst øking i Buskerud 

2019 var et godt revyår, med økt antall premierer i alle fylker unntatt Finnmark og Troms, hvor det i begge fylker er registrert én mindre premiere.

Sammenlignet med 2018 har det i 2019 vært størst øking i Buskerud (+15), Akershus (+12) og Hordaland (+11).

Fylke
2018
2019
Aust-Agder 7 8
Akershus 19 31
Buskerud 7 22
Finnmark  14 13
Hedmark 22 26
Hordaland 17 28
Møre og Romsdal 19 19
Nordland 22 25
Oppland 9 16
Oslo 17 20
Rogaland 14 16
Sogn og Fjordane 9 11
Svalbard 0 1
Telemark 11 18
Troms 19 18
Trøndelag 54 61
Vest-Agder 4 11
Vestfold 15 17
Østfold 6 9

Revyen lever!