Altarevyen med nummeret Kaos i himmelen på Norsk Revyfestival 2017. Foto: Tor Ivar Viken.