Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Hva kan få støtte?

 

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Kostyme/maske: Leie eller kjøp av kostyme eller materialer til å lage egne kostymer. Inkluderer maske, sminke og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Kurs: Kurs i utøvende performativ kompetanseheving som gir deltagere i gruppen ferdigheter som er nødvendig i forbindelse med en fremføring. Gjelder kurs i for eksempel scenekamp, akrobatikk, mime, sang, dans og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Scenografi og rekvisitter: Leie/kjøp av scenografi og rekvisitter, eller materialer til å lage egne scenografiske elementer (maksimalt 30 000 kroner)
 • Lokaler: Leie av lokale til prøver og fremføring (maksimalt 30 000 kroner)
 • Teknisk utstyr: Leie av teknisk utstyr i forbindelse med en fremføring. Gjelder utstyr som lyd- og lysutstyr, røykmaskin, projektor og lignende (maksimalt 40 000 kroner)
 • Bistand fra profesjonell aktør: Honorar til ekstern profesjonell bistand fra for eksempel teaterinstruktør, dramatiker, koreograf, musiker, skuespiller, scenograf, lys- og lydtekniker, dramaturg og lignende. NB! Vedkommende kan ikke være en fast deltaker i gruppen eller i nær familie med deltakere i gruppen (maksimalt 50 000 kroner)

Det kan søkes om tilskudd inntil 50 000 kroner totalt til aktiviteter i et begrenset tidsrom. 
 

Det gir ikke tilskudd til:

 • aktiviteter i regi av en statlig eller kommunal virksomhet
 • aktiviteter som inngår i studie- og undervisningstiltak
 • aktiviteter som har som formål å generere økonomisk overskudd 
 • aktiviteter som gir økonomiske fordeler for fast deltaker i gruppen eller nær familie av deltakere i gruppen.
 • aktiviteter utenfor Norge
 • dekning av underskudd
 • driftskostnader
 • fraktkostnader
 • kjøp av teknisk utstyr

 
Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Søknadsfrister 2021:
02. mars kl. 13.00.
02. september kl. 13.00.

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/amatorteateraktivitet-i-grupper?fbclid=IwAR3cO2XaTR4MTb-2BRVmmULMwmf9v3hicor1uwZblqQTi3GY2Gp1fqYvhbs