NM i revy arrangeres under Norsk Revyfestival på Høylandet annen hvert år. Som en konsekvens av pandemien, kommer det i 2021 et helt nytt konsept: «Revy-Norge Rundt». Til dette prosjektet tildeles Norsk Revyfestival 2.1 millioner i tilskudd fra Innovasjon Norge.

«Da pandemien inntraff, ble vi alle nødt til å tenke nytt. Når revyfolket ikke kan komme til Høylandet, så må «Høylandet» komme til revyfolket»
 

Ideen bak prosjektet er å lage en programserie fra ulike steder i Norge med sterke revytradisjoner. Med revy som kjerne skal sendingene legge vekt på lokal historie, ildsjeler og stedsportretter – i tillegg til humoristiske innspill og konkurranser. Det vil også bli muligheter for direkte kvalifisering til NM i Revy som avholdes i Olavshallen, Trondheim i november 2021.

Målet med omstillingsprosjektet er å stimulere til revyaktivitet, styrke de eksisterende regionale revyfestivalene og skape lokalt engasjement ved å synliggjøre lokalsamfunnene. Norsk Revyfestival skal altså reise vårt landstrakte land rundt for å spre god norsk revyhumor.

Revy-Norge Rundt braker løs i den tradisjonelle andre helga i juli med første sending fra Høylandet, for deretter å fortsette rundreisen i september og oktober. Med oss på reisen har vi et kompetent team av fagpersonell som skal sikre direktesendinger av høy kvalitet. Kransekaka toppes deretter med selve finalen i NM i revy som går av stabelen med fysiske revyforestillinger i Olavshallen, Trondheim 5.-6. november.

Vårt største ønske er at revy-Norge skal overleve og utvikle seg videre, til tross for de utfordringer pandemien har skapt. Revyscenen er og skal fortsatt bestå som en inkluderende, mangfoldig og fristilt arena.

 

Støtten fra Innovasjon Norge var helt avgjørende for å kunne gjennomføre dette prosjektet.

– Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen skal kunne gis til omstillingsprosjekter der event- og reiselivsbedrifter jobber med blant annet omstilling og endring av driftskonsept og forretningsmodell, ekstraordinære kostnader, smitteverntiltak, nye produksjonsmetoder og endring av distribusjonskanaler – 

Hva legger Innovasjon Norge til grunn for tilskuddet til Norsk Revyfestival?

Stiftelsen Norsk Revyfestival er en viktig aktør innen sitt felt og gir ringvirkninger lokalt og nasjonalt.
«Norsk Revyfestival sitt prosjekt treffer godt på ordningen og det blir spennende å se hvordan de lykkes med å legge om modellen totalt for sitt viktigste arrangement», uttaler Grete Ubbe Løveid fra Innovasjon Norge. Løveid presiserer at de har fått inn mange søknader og har måttet prioritere mellom gode prosjekter. Dette prosjektet var et av dem med godt potensiale både med tanke på omstilling for å opprettholde drift her og nå, samt nyutvikling – fortsetter hun. Innovasjon Norge har tro på at Norsk Revyfestival evner å finne nye løsninger som kan gi spennende og nye bærekraftige forretningsmodeller, også etter at pandemien er over.

Styreleder i Norsk Revy, Hilde Bergebakken mener tilskuddet fra Innovasjon Norge er av stor betydning både nå og for fremtiden. Bergebakken og resten av styret er glade for at Innovasjon Norge gir Norsk Revyfestival denne muligheten til å omstille seg for styrking og videreføring av revyfestivalen og revyfestivalene rundt om i Norge. «Dette er et viktig bidrag til oss med tanke på revyfestivalens betydning, verdiskaping og ringvirkninger i reiselivsnæringen».