Fylkesrevyfestivalen i Lakselv arrangeres 14. – 16. oktober 2022.

BLØGG har igjen gleden av å invitere til årets revybegivenhet, nemlig Fylkesrevyfestivalen i Lakselv.

Festivalens formål er å fremme revyarbeidet i fylket og å stimulere til økt interesse for revy.

Påmelding skjer via revygrupper.no

Påmeldingsfrist er 31. august 2022.
Påmelding åpner 1. juni.
Innsending av innslag og video åpner 1. august.

 

E-post: bloggrevy(at)gmail.com 

Gå til festivalens hjemmeside