I 2022 har vi bl. a. fått ny daglig leder og ny fagansvarlig, vi har deltatt på regionale festivaler, arrangert verdens første nasjonale revykonferanse og hatt digitale leirbål. Les mer om året vårt i ÅRSMELDING 2022

 

Foto fra Nasjonal Revykonferanse.
Paneldebatt ledet av Yngve Kvistad. I panelet: Irene Kinunda Afriyie, Terje Sporsem, Iren Reppen og Peder Udnæs
En underholdende Wenche Foss i Karl Holte Aarø sin skikkelse