Norsk Revy søker arkivmedarbeider til avgrenset prosjekt

Norsk Revy er Norges kompetansesenter for revy. Vår hovedoppgave er å spre og styrke revysjangeren over hele landet, og ta vare på den norske lokalrevyhistorien. Nå trenger vi hjelp til et prosjekt for nye rutiner og ny kurs for arkivet vårt!

Vi søker arkivmedarbeider i til sammen ca. 350 timer med oppstart snarest.

Aktuelle oppgaver:

 • Etablere nye arkivrutiner for Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival. Vi har både papir- og digitalt arkiv
 • Rydde, sortere og kaste i gamle arkiver for Norsk Revy
 • Utvikle nye skriftlige rutiner for Norsk Revyhistorisk arkiv
 • Gå gjennom pliktavleveringsmateriale og etablere ny praksis
 • Arbeide sammen med NRS’ ansatte om formidlingsmuligheter og informasjonsmateriale om arkiv/rutiner
 • Arbeide sammen med NRS’ ansatte om sammenhengen mellom arkiv og formidlingsplattformer som humorportalen.no mm.
 • andre oppgaver som faller inn under prosjektet. Prosjektet i sin helhet skal være ferdig ut 2024

Vi ønsker at du:

 • Har utdannelse og/eller lang erfaring innen arkivdannelse, rutineoppbygging og lovverk for private arkiv
 • Er pålitelig og jobber selvstendig
 • Er sterk digital og kan bruke mulighetene i Office 365 til å gjøre jobben.
 • Er en hyggelig kollega

Vi tilbyr:

 • Fleksibilitet på arbeidstid, så lenge vi kommer i havn med prosjektet innen fristen
 • Kan vurdere å kjøpe inn tjenesten i stedet for å ansette, om det er mer aktuelt og noen kan tilby den rette kompetansen
 • Kjekke kollegaer og et hyggelig kontor

Om arbeidsgiveren

Norsk Revy er en samlebetegnelse for stiftelsene Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival, i tillegg til NRF Salg og Utleie AS.

Norsk Revyfaglig Senter er Norges fagsenter for revy. Vår hovedoppgave er å fremme norsk revy innen kulturpolitikk, revymiljøet og hos publikum for øvrig. Målet er å spre og styrke revysjangeren over hele landet. Senteret administrerer Norsk Revyfestival, og har ansvaret for NM i revy.

Praktisk informasjon

Arbeidssted: Høylandet

Ønsket oppstart: oktober 2023

Varighet: I alt ca. 350 timer.

Søknad og CV sendes til [email protected]. Merk «Arkivmedarbeider».

For spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Dagrun Gunnarson:

Søknadsfrist: 01.10.2023