Revytreffet 2020

For første gang samles trønderske skole- og russerevyer i én forestilling. 

Les mer