1. Varighet maksimalt fire minutter

– Det må oppgis i påmeldingen hvor langt nummeret er. Om nummeret er over fire minutter må det angis hva som gjøres for å redusere varigheten.

– Tidsbegrensningen er å forstå som framføring uten applaus- eller latterpauser

– Framføringen under forestilling blir kontrollert mot innsendt og godkjent tekst

– Tidsbruken blir kontrollert av juryen

– Nummer over fire minutter går ikke til finale

– Fireminuttersregelen er til for at vi skal kunne ha 20 nummer i hver forestilling og gjennomføre denne innen 2 timer.

 

2. Opphavsrettigheter

– Forfatter, komponist (rettighetshaver av enhver kategori) skal oppgis i påmeldinga. Også om nummeret bare delvis er basert på en tekst eller idé fra andre skal det opplyses

– Oppdages det brudd på disse reglene, vil nummeret bli tatt ut av konkurransen. Utdelte priser inndras. Klager og innsigelser må være framsatt for Norsk Revyfestival innen 6 måneder

– Juryen behandler innsigelser og klagesaker.

– Gruppen er selv ansvarlig for å ha rettighetene til nummeret i orden

 

3. Kategori

– Det konkurreres i kategoriene sketsj, musikalsk revynummer/ revyvise og monolog

– Det deles også ut priser til beste tekst, beste sceneframføring og årets revynummer

– Juryen avgjør på fritt grunnlag hvilken kategori nummeret deltar i.

 

4. Andre kriterier/retningslinjer

– Innholdet i revynumrene skal ikke formidle rasistiske holdninger eller holdninger som nedvurderer etniske minoriteter

– Hvert revynummer vurderes ut fra innhold og framføring – et godt revynummer er en god idé foredlet i en god tekst, framført av gode aktører. Både i uttaket og under festivalen legges Norsk Revys jurykriterier til grunn.

– Hver gruppe/aktør kan melde på 3 nummer

– Hver gruppe/aktør kan melde på 3 ungdomsnummer.

-Som ungdom regnes 13-20 år

 

Disse reglene er til for å heve kvaliteten på NM i Revy.