Idéene står på blokka, nå skal de bli til tekster.