Bruk Humorportalen.no til å bli inspirert av andre, som for eksempel Revymafian som deltok i NM i revy 2013 med nummeret “Boy”. Foto: NRF/Tor Ivar Viken.

KICK-OFF

En god revy skal bestå av både sketsjer, sang, monolog og helst noe med musikk og
koreografi (non-verbale nummer kan være knallgode). Men husk: ingen god revy uten god tekst.

En fin måte å komme i gang med revy- og tekstproduksjonen på, er å invitere noen til å holde et inspirasjonsforedrag. Man kan leie inn en lokal revyforfatter eller andre som jobber med tekstproduksjon, eller folk som bruker improvisasjonsteknikker i skriveprosessen. Det viktige her er å ha fokus på den kreative prosessen.

Her er et forslag til hvordan man kan bygge opp et slikt treff:

Innledning

Det er fint hvis innlederen sier noe om revy som sjanger, og idemyldringen bør gir svar på: hvorfor vil vi ha revy, hvem er publikum, hva kan revyen inneholde? For å få den rette stemningen er det morsomt å fremføre nummer eller vise noen snutter fra NM i revy på Høylandet. På Humorportalen.no finner du de fleste vinnerne fra Norsk Revyfestival. Klikk her for å se norgesmesterne fra 2017.

Idémyldring

Før man starter idemyldringen, kan det være lurt å ta noen oppvarmings – og trygghetsøvelser, som får opp energien og humøret i gruppa.

A:

Her kan man dele forsamlingen inn i mindre grupper som får ca 10 minutter til å finne på tema de synes må være med i revyen. Deretter samler man alle igjen, og får alle forslagene på en tavle. Sørg for at noen tar notater!

Et annet alternativ er at gruppene noterer stikkord på hva som har skjedd på skolen det siste året, hva har skjedd i nærmiljøet, i Norge eller i verden. Alle skriver på post-it-lapper, som man samler under overskrifter; skolen, nærmiljøet, Norge, verden. Etterpå kan alle få sette kryss på de tre ideene man likte best. Så velger dere ut de ideene som fikk flest stemmer (men hvis én person vil forfølge en sær ide, ikke stopp den – det viktigste er at
alle får skrive om det de føler for).

B:

Neste trinn er å gå i grupper igjen for å forsøke å utlede noen av ideene. Her er det lurt at gruppene settes sammen ut fra hvilke ideer elevene vil jobbe med. Man kan bruke litt mer tid før man samles og presenterer noen ideer.

C:

Etter å ha presentert ideer/utkast, er det lurt å ta en runde med respons, før man igjen går i grupper. Både inspirator og norsklærere kan med fordel fungere som veiledere i gruppene. I løpet av en slik dag vil man kunne oppleve å ha mange ideer og utkast til tekster som man kan jobbe videre med. Og vips – så var man plutselig
i gang!

GODE TIPS & RÅD – leksjon 2

Denne leksjonen fokuserer på hvordan man skal komme i gang med idemyldring og tekstproduksjon. Det er mange måter å gjøre dette på, men her er noen viktige punkt man bør huske på:

Praktiske valg
Bestem tidlig hvem som skal ha hvilke ansvarsområder. Foto: NRS/Marte F. Beisvåg.
 • Ønsker man å leie inn en inspirator? Her kan man bruke lokale artister eller mer kjente
  Ta gjerne kontakt med oss for tips.
 • Vil man ha en kick-off? Hvordan skal denne arrangeres og hvem er ansvarlig?
 • Plan for tekstsamlinger og øvinger bør settes opp så fort som mulig.
 • Hvem er ansvarlig for hva? Hvis man ikke har bestemt dette, bør man sette seg ned i gruppa og velge de ulike ansvarsområdene.
  • Scenearbeid
  • Kulisser og rekvisitter
  • Reklame/PR
  • Kostymer
  • Sminke
Kunstneriske valg
 • Intern/ekstern: Hva skal revyen fokusere på? Skal den være intern for skolen,
  eller skal den være gjenkjennbar for andre? Valget over må tas ut fra hvem man ønsker som publikum – eller hvem man tror vil komme.
 • Skal revyen ha en rød tråd, eller kun bestå av enkeltnumre?
Markedsføring
 • Navn: Det er lurt å finne fram til et navn på revyen relativt raskt, så kan man presentere dette for resten av skolen på en eller annen tilstelning.
 • Start tidlig med reklameringen
  • Gjør stunts på skolen
  • Ta kontakt med lokalavisa
  • Opprett arrangement på Facebook