Hovedlogoen består av navnetrekket sammen med logosymbolet som er plassert i midten av navnet. Det er ikke tillatt å endre disse elementene innbyrdes i størrelsesforhold, avstand eller plassering i forhold til hverandre. Det er heller ikke tillatt å strekke, komprimere eller rotere elementene hver for seg eller samlet. Navnetrekket kan aldri brukes alene, derimot kan logosymbolet om nødvendig brukes som et frittstående element på profilartikler, biler og presentasjoner. Norsk Revys logo er mest effektiv når den er plassert med en viss mengde luft rundt seg, dette for å sikre god synlighet. Logoen skal alltid ha minimum sin egen versalhøyde i luft rundt seg slik som vist til høyre.

Typografi, grafiske elementer, illustrasjoner og bilder bør holdes utenfor det beskyttede
området. Om logo skal brukes på f.eks. bilder, bakgrunner eller fargeflater skal den minimum
ha denne avstanden fra kantene og settes i en av de definerte variantene – alt etter hvilken som gir best kontrast og synlighet.

 Last ned vektorisert logo her:
Norsk Revy logo.eps

Logo