Norsk Revy består av Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival. Det er to forskjellige stiftelser, men med felles administrasjon og styre. Vi har fire ansatte.

Norsk Revyfaglig Senter er Norges fagsenter for revy. Vår hovedoppgave er å fremme norsk revy innen kulturpolitikk, revymiljøet og hos publikum for øvrig. Målet er å spre og styrke revysjangeren over hele landet.

En annen viktig oppgave for Norsk Revyfaglig Senter, er Norsk Revyhistorisk Arkiv. Revyen er en del av den norske kulturhistorien og sammen med Nasjonalbiblioteket tar vi vare på revytekstene for å bevare dem for framtida. Det er også mulig å leie tekster fra arkivet i Tekstbanken dersom du ønsker å framføre noen av dem.

Les mer om historien vår og hva vi gjør.

Norsk Revyfestival

Norsk Revyfaglig Senter administrerer Norsk Revyfestival og har ansvaret for gjennomføringen av NM i revy.

Norsk Revyfestival er en av Norges største humorfestivaler og arrangeres annethvert på Høylandet. NM i revy utgjør den største delen av festivalprogrammet. Her møtes revygrupper fra hele landet i vennskapelig konkurranse om gjeve utmerkelser. Festivalen er dermed et utstillingsvindu for det beste innen norsk revy.

I 2017 feiret Norsk Revyfestival 30 år. I løpet av disse årene har over fire tusen revygrupper tatt imot applaus fra enda flere publikummere i teltene på Høylandet. Neste festival arrangeres 10.-14. juli 2019.

Gå til festivalens hjemmeside.

Styret

Stiftelsene Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival har felles administrasjon og styre. Fra mai 2018 består styret av:

  • Hilde Bergebakken (Røros) – leder
  • Alexander Støvik Kjølstad (Steinkjer)
  • Susanne Brattli (Steinkjer)
  • Aina Kristiansen (Malvik)
  • Tor Arne Bjørgum (Overhalla)
  • Iren Reppen (Oslo)
  • Guri Idsø Viken (Oslo)
  • Anita Seljeseth (Ørnes) – vara
  • Jens-Henrik Andersen (Kabelvåg) – vara