Sett av nok penger til å dekke tekniske utgifter, som lyd og lys. Foto: NRS: