Her finner du noen enkle tips om hvordan du lager revy, samt tips om hvor du kan søke midler for å sette opp en produksjon.
Kontakt oss gjerne for en revyprat, vi bistår med faglig veiledning og kontakter til fagfolk over hele landet.

HVORFOR vil dere sette opp en revy?
Er dere en gjeng med arbeidskolleger som vil gjøre noe for å bedre arbeidsmiljøet, eller rette skyts mot ledelsen og statlige overstyringer? Kanskje dere er et nabolag som vil ha det litt mer gøy – eller et revylag med årelange tradisjoner? Eller er du en lærer som vil at elevene skal bli tryggere på en scene? Uansett; tenk over hvilke intensjoner dere har med å sette opp revyen – snakk om det i gruppa på forhånd. Tenk ut målsettingen for å sette opp revy og tenk på hvem som skal være publikum? Det vil gi dere svar på:

HVA slags revy vil dere lage?
Revy er noe “alle” kan lage. Formen og hvor høyt lista legges, bestemmer dere selv. Hver revy er unik. Hva er det dere vil formidle- hva har du på hjertet?  Men husk også at revyen er en sterk talerstol. Spark oppover, ikke gjør narr av svake grupper.

HVEM skal med?
Revyarbeid = gruppearbeid. Revyarbeid krever topp innsats fra alle for å oppnå et godt resultat. Ikke alle kan stå på en scene, men det å være bak i kulissene kan være vel så moro. Alle har ulike oppgaver i en oppsetting, med felles mål og felles gleder.

HVORDAN sette opp en revy?
Det finnes ingen regler, men mange gode tips. Tekster skal skrives – ingen god revy uten gode tekster! Idèkvelder og skrivedugnad må til!
Dere også finne tekster i tekstbanken vår. Norsk Revy arrangerer også tekstskriverkurs av ypperste klasse. Se informasjon om Årets revyfaglige seminar. Hvordan form revyen skal ha,kan dere finne ut av ved å snakke med erfarne revyfolk i området, kontakte oss på Norsk Revy, eller laste ned ABC for revy eller Mal for skolerevy.

NÅR?
Sett premieredato med en gang. Lag alle planer ut fra den fastsatte dato. Det blir uansett hektisk på slutten. Har alle satt av nok tid? – sett av dobbelt så mye tid som du tror det tar… Mange avklaringer før man setter i gang altså. Kontakt oss gjerne på Norsk Revy- vi er til for deg og vil gjerne finne løsninger sammen med dere.

manual
Manual utarbeidet i samarbeid med Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole til bruk for elever og lærere i videregående skole.
Last ned: Manual for Skolerevyer
abc
Dette er en veiledning til dere som skal sette opp en revy. Heftet er laget i samarbeid med 4H Norge og Noregs Bygdeungdomslag.
Last ned: ABC for revy
rettigheter
Norsk Revy har utarbeidet en brosjyre om dine revyrettigheter.
Last ned: Dine Revyrettigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________  ★ ______________________________________________________ 

 

Her finner du en oversikt over hvor du kan henvende deg for å søke om midler til din revygruppe.

Frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

Frifond skal gi barn og unge mulighet til å drive de aktivitetene de selv ønsker, uavhengig av økonomi og geografi. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk Teaterråd administrerer og forvalter støtteordningen på vegne av Kultur- og Kirkedepartementet.

Scenetekstfondet

Scenetekstfondet  gir støtte til teatergrupper som ønsker hjelp av profesjonell dramatiker til å skrive manus spesielt for dem.

Norsk teaterråds reisestøtteordning

Søk reisestøtte NÅ! 

Med ujevne mellomrom inviteres teatergrupper til å representere Norge på internasjonale festivaler og verksteder.

Gjensidigestiftelsen

Har du et spennende prosjekt innenfor trygghet og helse, men mangler finansiering? Søk om midler innen fristen og kanskje du får realisert ditt prosjekt.
Gjensidigestiftelsen er en unik stiftelse. Den er Norges største, og den kombinerer to viktige roller. Den ene rollen utøves i egenskap av å være en betydelig finansiell aktør og hovedaksjonær i Gjensidige Forsikring ASA. Den andre viderefører tradisjonen som en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på trygghet og helse.

Kulturmidlene

Kulturmidlene er en prosjektstøtteordning til større kulturprosjekt i regi av landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner

Norsk Kulturråd

Norsk kulturråd gir tilskudd for å fremme kunstnerisk  virksomhet.

SpareBank1 SMN-fondet (Midt-Norge)

Som sparebank kan vi sette av en betydelig del av overskuddet til næringsutvikling og allmennyttige formål. Det er dette som er SpareBank 1 SMN Fondet. Som selvstendig og lokalt forankret bank har vi et interessefelleskap med regionen. Det som gir nye muligheter for landsdelen, gir oss det samme. 

SØK Sparebank1 SMN – – –  I DAG!