Vi fortsetter suksessen fra 2013 og kan tilby et nytt studie i revy med vekt på å skape humor. Revyfaget 30 studiepoeng, er et tilbud  til alle som har litt erfaring fra revy eller fra andre humoruttrykk, og som vil videreutvikle sine ferdigheter. Studiet er samlingsbasert og går fra høsten 2014, fram til eksamen som holdes første uka i juli 2015 under Norsk revyfestival- NM i revy 2015. Studiet er et samarbeid mellom Norsk Revy og Høgskolen i Nord-Trøndelag, skuespillerutdanningen.  NB : NY Søknadsfrist 15.juni

Revystudium 2014