Norsk Revy består av Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival. Det er to forskjellige stiftelser, men med felles administrasjon og styre. Vi har fire ansatte.

Norsk Revyfaglig Senter er Norges fagsenter for revy. Vår hovedoppgave er å fremme norsk revy innen kulturpolitikk, revymiljøet og hos publikum for øvrig. Målet er å spre og styrke revysjangeren over hele landet.

En annen viktig oppgave for Norsk Revyfaglig Senter, er Norsk Revyhistorisk Arkiv. Revyen er en del av den norske kulturhistorien og sammen med Nasjonalbiblioteket tar vi vare på revytekstene for å bevare dem for framtida. Det er også mulig å leie tekster fra arkivet i Tekstbanken dersom du ønsker å framføre noen av dem.

Les mer om historien vår og hva vi gjør.

Norsk Revyfestival

Norsk Revyfaglig Senter administrerer Norsk Revyfestival og har ansvaret for gjennomføringen av NM i revy.

Norsk Revyfestival er en av Norges største humorfestivaler og arrangeres annethvert på Høylandet. NM i revy utgjør den største delen av festivalprogrammet. Her møtes revygrupper fra hele landet i vennskapelig konkurranse om gjeve utmerkelser. Festivalen er dermed et utstillingsvindu for det beste innen norsk revy.

Norsk Revyfestival ble arrangert første gang i 1987, siden den gang har over fire tusen revygrupper tatt imot applaus fra enda flere publikummere i teltene på Høylandet. Neste festival arrangeres i juli 2023.

Gå til festivalens hjemmeside.

Styret

Stiftelsene Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival har felles administrasjon og styre. Fra april 2023 består styret av:

  • Hanne Tømta (Oslo) Styreleder
  • Karen Mo Røli (Høylandet)
  • Kent Are Amundsen (Mortenhals)
  • Amund Lein (Namsos)
  • Iren Reppen (Oslo)
  • Guri Idsø Viken (Vestre Sandøya)
  • Ole Bergesen (Fitjar)
  • Anita Seljeseth (Ørnes) - vara
  • Erlend Engan (Stjørdal) - vara
Samarbeidsprosjekter

NM i revy knytter hele revy-Norge sammen. I prosjektet «Veien til Høylandet» samarbeider vi med ni regionale revyfestivaler rundt om i landet. Disse arrangeres i mellomår, når det ikke er festival på Høylandet, og hver festival kårer en vinner som direktekvalifiseres til NM i revy.

Vi har også et nordisk samarbeid med våre revyvenner i Sverige og Danmark for å utvikle revysjangeren på tvers av landegrensene.