Nordisk revyutveksling er en overbygning av de eksisterende revyfestivalene i Norge, Sverige og Danmark, og prosjektet introduserer nabolandenes revytradisjon for et stort publikum og mange engasjerte revyfolk. Utvekslingen er en spennende måte både for publikum og utøvere til å stifte bekjentskap med revytradisjonene fra de andre landene.

I 2016 deltok vi på SM i Revy og på DM i revy hvor vi plukket ut revynummer som ble vist frem under NM i Revy på Høylandet 2017.

Nordisk samarbeidet er svært interessant med tanke på å utveksle erfaringer for revyaktører. De ulike landene har ulike styrker og dette er en fin mulighet til å utvikle den unike nordiske revysjangeren.

Samarbeidet fikk støtte av Nordiska Kulturfonden i 2015 og varte ut 2017.

Svensk mester i revy fremfører visa “Spotta ej i koppen” under NM i revy 2017. Foto: NRF/Tor Ivar Viken.