Amatører har også rettigheter

Det spiller ingen rolle om du er profesjonell eller amatør - en skaper er en skaper, og alle skapere har rettigheter til sine åndsverk. Disse rettighetene kan overføres til andre gjennom avtaler og kontrakter, men i utgangspunktet har alle som skaper noe opphavsretten til sitt eget åndsverk og skal kunne forvalte denne.

Skal materialet avspilles i kringkastingen har man rett på vederlag, og ingen kan uten tillatelse ta i bruk et revynummer som en annen har skrevet i sin revyforestilling. For å bevisstgjøre både revyskaperne og brukere på opphavsrettigheter i revymiljøet har Norsk Revy utarbeidet en brosjyre om dine revyrettigheter.

Les om rettighetene nedenfor, eller last ned brosjyren nederst på siden.

Ordninger som ivaretar rettigheter:

Klikk her for å lese åndsverksloven på Lovdata.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om dine rettigheter og plikter, enten på e-post eller telefon 74 32 10 50.