Mamas & Tapas med nummeret "Hjemmefødsel" under Norsk Revyfestival 2007. Foto: NRF.
Mamas & Tapas med nummeret "Hjemmefødsel" under Norsk Revyfestival 2007. Foto: NRF.

Her finner du en oversikt over hvor du kan henvende deg for å søke om midler til din revygruppe.

SceneFolk har også laget en oversikt over ulike støtteordninger. Klikk her for å lese mer.

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet kultur og tradisjon er et studieforbund for frivillige organisasjonar som driver opplæring i folkelig kultur som husflid, håndverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie, med mer.

Studieforbundet fordeler et statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet, og har ansvar for utvikling, tilrettelegging og finansiering av et mangfoldig opplæringstilbud i medlemsorganisasjonene og lokallagene deres.

Gå til nettsiden til Studieforbundet.

Frifond

Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig å drive med det du har lyst til å drive med - der du bor. Frifond ble opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

Frifond er delt opp i ulike ordninger rettet mot ulike målgrupper.

  • Vil du starte band eller spille inn plate søker du Frifond musikk, som forvaltes av Norsk musikkråd.
  • Skal du arrangere dansekurs eller drive med teater søker du Frifond teater, som forvaltes av LNU Kultur (les mer nedenfor).
  • Vil du lage film, seminar, spille inn musikkvideo, arrangere festival eller noe helt annet, som ikke har direkte med musikk eller teater å gjøre, søker du Frifond barn og unge, som forvaltes av LNU.

For å få støtte må gruppen være på minst tre personer og aktiviteten må hovedsakelig foregå i egen kommune. Man kan ikke få støtte til idrettsaktivitet, og minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats. Klikk her for å lese mer om retningslinjene til Frifond.

Gå til Frifonds hjemmeside.

LNU Kultur

LNU Kultur er en prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. Sentralleddet i organisasjonen kan søke om mellom 25 000 og 200 000 kroner i støtte til sine prosjekter.

Klikk her for å søke.

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

LNU forvalter rundt 170 millioner kroner på vegne av Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet. Disse er fordelt på åtte ulike støtteordninger.

Søknadsfrister for LNU Kultur i 2018: 1. februar og 15. mai.

Gjensidigestiftelsen

Har du et spennende prosjekt innenfor trygghet og helse, men mangler finansiering? Søk om midler innen fristen og kanskje du får realisert ditt prosjekt.

Stiftelsen støtter prosjekter innen sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold.

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. Siden 2007 har stiftelsen delt ut nesten 2 milliarder til rundt 6000 prosjekter. Visjonen er å skape et tryggere samfunn.

Frist i 2017 var 15. september. Dato for 2018 er ennå ikke annonsert.

Klikk her for å komme til stiftelsens hjemmeside.

Kulturrådet

Norsk kulturråd gir tilskudd for å fremme kunstnerisk virksomhet. Det frivillige kulturfeltet, undervisningsformål og kulturtiltak som kun har et lokalt nedslagsfelt faller normalt utenfor det en støtter i Kulturrådet. Slike tiltak har andre offentlige instanser ansvar for.

Trykk her for å lese mer om hvem som kan få støtte av Kulturrådet.

SpareBank1 SMN-fondet (Midt-Norge)

SpareBank1 SMN ønsker å være med å bidra slik at ditt lag eller forening kan realisere sitt prosjekt. Målet er å skape levende lokalsamfunn, med spesielt fokus på barn og unge.

Du kan søke om støtte til formål innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.

Søk Sparebank1 SMN

Søknadsfrist 1. april 2018.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstftelsen vil øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur. Det gjør de ved å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Midlene skal bidrar til å gjøre kunst tilgjengelig - både fysisk og intellektuelt. I tillegg er de opptatt av kvalitet, og av å skape gode møteplasser mellom kunstnere og publikum.

Se om du kan søke støtte ved å klikke her.

Søknadsfrister er 1. februar og 1. september.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.