Det startet som en vill idé på et juleselskap i 1985.

Lornts Mørkved og Andreas Mørkved-Romstad kom på ideen om å arrangere en revyfestival på Høylandet.

Over tretti år senere er den lille bygda Høylandet sentrum for den norske revybevegelsen.

Først kom festivalen

Under et juleselskap på Høylandet i 1985 fikk de to bygdetullingene Lornts Mørkved og Andreas Mørkved-Romstad en idé som senere skulle få dramatiske konsekvenser for den norske revyhistorien, og ikke minst for lille Høylandet:

Hvorfor ikke arrangere landets første revyfestival i bygda?

Etter mye møysommelig og tidkrevende arbeid fra karene Mørkved fikk den første landsdekkende revyfestivalen se dagens lys en sommerdag i 1987. Den gang deltok 20 revygrupper. I dag, 30 år senere, har festivalen vokst til å bli en av Norges største humorfestivaler. Annethvert år møtes tusenvis av publikummere og rundt 70 revy- og teaterlag for å se det beste innen norsk revy. Publikum ler mens aktørene konkurrerer om gjeve NM-titler.

Nasjonalt fagsenter

Mottagelsen av Norsk Revyfestival kunne ikke vært bedre. Etter hvert ble forespørslene om tips og råd mange nok til at et nytt spørsmål meldte seg: hvorfor ikke lage et nasjonalt servicesenter for revy?

Dermed så Norsk Revyfaglig Senter dagens lys i 1990, og landet fikk et eget kompetansesenter for revy – også dette på Høylandet. Hver dag siden har vi jobbet med å spre og styrke revysjangeren over hele landet.

Hva gjør vi?

Til å begynne med var var Norsk Revyfestival og Norsk Revyfaglig Senter adskilt. I dag har begge stiftelsene felles administrasjon og styre. Norsk Revy er betegnelsen vi bruker for begge stiftelsene.

Norsk Revyfestival har ingen ansatte, men Norsk Revyfaglig Senter har ansvar for arrangering og planlegging av NM i revy, som er en del av festivalprogrammet. Dette innebærer også oppfølging av de regionale revyfestivalene i samarbeidsprosjektet “Veien til Høylandet”.

Den største oppgaven vår er å sørge for at det spilles revy. Dette gjør vi ved å jobbe med rekruttering og å drive med kompetansehevingstiltak på feltet. Vi inspirerer og utfordrer morgendagens tekstforfattere og skuespillere, og gir råd til revygrupper om alt fra lyssetting til rettighetsspørsmål. Vi forvalter også den norske revyarven og samarbeider med Nasjonalbiblioteket om innsamling og arkivering av revyhistorisk materiale.

Norsk Revyfaglig Senter er støttet av Kulturdirektoratet, Trøndelag fylkeskommune og Høylandet kommune.

De ansatte ved Norsk Revyfaglig Senter i 2018. Fra venstre Marte Fløan Beisvåg, Sissel Flaat og Hanne Vilja Sagmo. Bak står Anita Østby.