Festivalnettverk Trøndelag skal gjøre fylket til Norges mest spennende helårs festivalregion.

Festivalnettverk Trøndelag (FNT) er en tverrfaglig interesseorganisasjon og medlemsforening for festivaler i Trøndelagsregionen. Nettverket jobber for å utvikle kompetansen, bedre rammevilkårene og synliggjøre regionens festivaler. Medlemsforeningen og årsmøtet avvikles i forbindelse med festivalkonferansen. Konferansen arrangeres årlig og er en arena for faglig påfyll, utveksling av erfaring og en sosial møteplass for festivalarrangører.

Norsk Revyfestival deltar sammen med blant annet Hilmarfestivalen, Steinkjerfestivalen, Spelet om Heilag Olav/Olsokdagene på Stiklestad, Olavsfestdagene og Pstereo.

Bedriftsnettverk

Trøndelag Bedriftsnettverk er en undergruppe i festivalnettverket. Her deltar Norsk Revy sammen med blant annet Visit Trondheim, Visit Innherred, Trøndelag Reiseliv og NSB. Tanken er å tiltrekke seg mer nasjonalt og internasjonalt besøkende, og å utvikle samarbeid og profesjonalitet mellom festivaler, destinasjonsselskap og transport i hele regionen.

Bedriftsnettverket er et utviklingsprosjekt, støttet av Innovasjon Norge, der alle deltakere bidrar i form av kapital og egne ressurser. Prosjektet, som ledes av Eileen Brandsegg, varer ut 2019 og i året som har gått har det vært tre samlinger i nettverket.

Les mer om prosjektet på nettverkets hjemmeside.