andand

Det tradisjonsrike Andeløpet, som går av stabelen i samband med Norsk Revyfestival, skaper økt trygghet for folk i Sierra Leone.

Andeløpet arrangeres av Lions, som igjen gir økonomisk støtte til organisasjonen CapaCare.

 

CapaCare er en medisinsk humanitær organisasjon som driver med medisinsk kapasitetsbygging og opplæring av helsepersonell i områder dette mangler. Organisasjonen startet i 2008 som Masangas Venner i Norge hvor formålet var å bidra til gjenoppbyggingen av Masanga Sykehuset i Sierra Leone.

 

Hovedaktiviteten til CapaCare er et kirurgisk opplæringsprogram i Sierra Leone hvor unge leger og ikke-leger trenes til å kunne gjøre de mest livsnødvendige kirurgiske og fødselsrelaterte inngrepene. På Sierra Leones 17 offentlige sykehus jobbet det mindre en 10 kirurger. CapaCares mål er å trene opp 30 unge leger og ikke-leger innen 2017. Dette vil øke antall kirurgisk kvalifisert personell i landet betydelig. Alle leger og sykepleiere som underviser i prosjektet reiser på frivillig basis.

 

Styreleder i CapaCare, Håkon Angell Bolkan, skriver følgende om bakgrunnen til prosjektet:

Sierra Leone avsluttet i 2002 en borgerkrig som ødela det meste av infrastruktur, inkludert de fleste sykehus. Det er i dag totalt ti kirurger i alle landets offentlige sykehus tilsammen. Disse skal betjene en befolkning på 5,7 millioner innbyggere. Fra 1. oktober 2007 til 20. februar 2008 ble det utført kun 724 kirurgiske og obstetriske prosedyrer på de ti største statlige sykehus i landet.

Ifølge Human Development Index 2011, har Sierra Leone noen av de verste helseindikatorer i verden, med forventet levealder på 48,2 år, dødeligheten av barn under fem år er på 20 prosent, og en av hundre av fødsler ender med at mor dør.

De fleste av disse dødsfallene kunne vært unngått hvis forebyggende tiltak ble iverksatt og tilstrekkelige helsetjenester var tilgjengelige. I Sierra Leone blir helsepersonell i stor grad drenert bort fra landsbygda til urbane områder, samt til utlandet. Dette skyldes landsbygdas og landets ugunstige levekår, lave lønninger og dårlige karriere- og utviklingsmuligheter i helsevesenet. I kirurgiske og obstetriske fag, er mangelen på menneskelige ressurser den mest avgjørende faktoren for at disse tjenestene ikke er tilgjengelige. Kvinner og barn på landsbygda i Sierra Leone er spesielt sårbare og bærer mange av byrdene et dysfunksjonelt helsevesen forårsaker.

Erfaringer fra et økende antall afrikanske land tyder på at opplæringen av ikke-leger til å utføre kirurgisk- og fødsels-hjelp bør gis høy prioritet.

 

Prosjektet har kommet i gang takket være økonomisk støtte fra Andeløpet til Lions i Midt-Norge. I tillegg er prosjektet støttet av Kavlifondet, utgående fra Kavlikonsernet og St. Olavs Hospital. NTNU har bevilget et doktorgradsstipend til å evaluere effektene av prosjektet.