Norsk Revyfestival representerer alle glade amatører og deres folkelige humor.

Som Norges viktigste humorfestival, trenger vi et nasjonalt medium der denne humoren synliggjøres. Derfor har vi, i et pilotprosjekt, utviklet Humorportalen.

Norsk Revyfestival ønsker å presentere eget videomateriale, og i tillegg samle annet humorinnhold fra hele landet.

– Veien videre vil bli til mens vi går, og dere brukere skal bygge den sammen med oss, sier fagansvarlig ved Norsk Revyfaglig Senter, Hanne Vilja Sagmo.