8. mai klokken 18.00 er det rådsforsamling i Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival. Møtet finner sted i Norsk Revyfaglig Senters lokaler på Høylandet.

Sakspapirer til rådsforsamling i Norsk Revyfaglig Senter

Saksliste rådsforsamling NRS 2017

Budsjett NRS 2017-2018

Årsmelding Norsk Revy 2016

Søknad om tilskudd til kulturbygg

Signert årsrapport NRS 2016

Kulturdepartementet – Budsjettsøknad NRS 2018

Høylandet kulturhus skisserapport

Sakspapirer til rådsforsamling i Norsk Revyfestival

Saksliste rådsforsamling NRF 2017

Årsmelding Norsk Revy 2016

Signert årsrapport NRF 2016

Budsjett NRF 2017-2018

Valgkomiteens innstilling 2017

Søknad til NRF fra MOT Høylandet

Søknad til NRF fra Høylandet Motorklubb