Den store Revyboka, utgitt av NRS og Marcus Forlag (1993).