Norsk Revyfestival på Høylandet trekker rundt 6000 publikummere og er et møtested for både amatører og profesjonelle. Foto: NRF/Geir Vidar Nubdal.