Altarevyen vant prisen for beste tekst i NM i revy 2019 på Norsk Revyfestival. Foto: Tor Ivar Viken.