Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Kostyme/maske
  • Kurs
  • Scenografi og rekvisitter
  • Lokaler
  • Teknisk utstyr
  • Bistand fra profesjonell aktør

Søknadsfrist: 02. september kl. 13.00

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/amatorteateraktivitet-i-grupper