Åpent brev til kulturminister Anette Trettebergstuen og alle medlemmene i Familie- og kulturkomiteen

 

I forslag til statsbudsjett for 2022 av 12. oktober er Norsk Revyfaglig Senter (NRS), Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), Vestlandske Teatersenter (VT) og Buskerud Teater (BT) flyttet fra kapittel 320, post 76. I stedet skal tilskudd til amatørteaterorganisasjoner fordeles med tippemidler.

Fra 2021 tok Norsk Kulturråd over mye av arbeidet med selve søknadene for våre organisasjoner. Vi har full tiltro til deres kompetanse i dette arbeidet. Det som imidlertid kom bardus på både Norsk Kulturråd og våre organisasjoner er at vi også ble flyttet over på tippemidler. 

Vi er bekymret for konsekvensene dette vil ha for amatørteaterfeltet både for forutsigbarhet og synliggjøring.

En forflytning innen statsbudsjettet ville vært mer logisk: overføring til kapittel 320, post 74 “Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.”

 

Legger regjeringen mindre vekt på amatørkulturen?

Pandemien har vært tøff for amatørkulturen og mange lokale ildsjeler har falt fra. Derfor er det viktigere enn noen gang å jobbe for å styrke lokal amatørkultur. Da er det urovekkende at alle organisasjonene som driver med nettopp dette fremstår mindre viktige.

I årets forslag til statsbudsjett står det som tidligere år mange fine ord om gode vilkår for frivillighet, mangfold, inkludering og satsning på relevant kulturliv.

Vi finner det da veldig merkelig at våre fire organisasjoner som alle jobber profesjonelt direkte inn mot amatørkulturfeltet i hele Norge kastes ut av statsbudsjettet.

Det er viktig å understreke at selv om vi fire (NRS, HATS, VT og BT) jobber med amatørteaterfeltet, så er alle organisasjonene profesjonelle og har profesjonelle ansatte.

Forutsigbarhet er viktig. Selv om Kulturdepartementet lover oss at nivå i bevilgnings-potten skal være det samme som i år, gjelder denne lovnaden kun for budsjett i 2022. Vi frykter en gradvis nedskalering av vår type organisasjoner, og at konkurransen på sikt om tippemidlene vil redusere mangfoldet og kvaliteten på fag -og kompetansesentre som jobber med amatørfeltet.

 

Usynliggjøring fra regjeringens side?

NRS, HATS, VT og BT skaper kanskje ikke de største nasjonale overskriftene i media, men vi er alle ute der det bor vanlige folk og inspirerer til å bevare gløden for lokalt kulturengasjement.

24-timers mennesket trenger lokale kulturtilbud. Lokale kulturtilbud trenger tilgang på fagkompetanse. Det sørger vi for.

Vår aktivitet er variert. For å ivareta lokale revy- og teaterlag sine behov, trengs det kurs og kompetanse på mange felt som blant annet koreografi, regi, tekst, scenografi, kostymer og musikk. På landsbasis utgjør denne utstrakte kursvirksomheten en bra inntektskilde til mange freelancere som igjen kan sørge for at profesjonelle kunstnere kan livnære seg i distriktene.

Mange av aktivitetene og kursene er for et mindre antall deltagere, men det er ofte fordi det i mange bygder i Norge ikke bor så veldig mange. Vi sørger likevel for at vanlige folk får et kvalitativt bra tilbud der de bor. 

Dette ønsker vi å fortsette å bruke arbeidskapasiteten vår på.

 

Vi ønsker ikke å bruke våre ressurser på å knives om ressursene med organisasjoner som er våre allierte. Gjerne flytt tilskuddet, men da til statsbudsjettet, kapittel 320, post 74.

 

9.november 2021

Ina Dahl, daglig leder Norsk Revyfaglig Senter

Hilde Bergebakken, styreleder Norsk Revy

Roy-Arne Johannessen, daglig leder Hålogaland Amatørteaterselskap

Ida Elise Jørgensen, fungerende styreleder Hålogaland Amatørteaterselskap

Monica Borge, daglig leder Vestlandske Teatersenter

Ragna Flotve, styreleder Vestlandske Teatersenter

Herman Bernhoft, daglig leder Buskerud Teater

Tom Bjørseth, styreleder Buskerud Teater